PROIECTE FINALIZATE PRIN SDL 2014-2020

Prin intermediul Asociației GAL SIRET-MOLDOVA s-au finanțat 30 de proiecte în valoare totală de 1.347.471,22 euro, reprezentând 99,9996% din alocarea totală a strategiei.                                                                                                                      În cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au fost contractate 27 de proiecte din cele 30 selectate de GAL pentru finanțare, în valoare totală de 1.262.917,47 euro, reprezentând 93,724% din alocarea totală a strategiei. Menționăm faptul că, pentru celelalte proiecte, beneficiarii GAL SIRET-MOLDOVA au fost notificați ca fiind eligibili și vor semna contractele de finanțare în perioada următoare.

Până în prezent, din cele 30 de proiecte finanțate de GAL au fost finalizate următoarele:

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                     Beneficiarul proiectului: COMUNA CEPLENIȚA, JUDEȚUL IAȘI                                                                                                             Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator în comuna Ceplenița, județul Iași                                                                     Vizualizează: ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Ceplenița

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                     Beneficiarul proiectului: COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                                             Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator pentru comuna Todirești, județul Iași                                                               Vizualizează: ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Todirești                                                                                                                                                                                                                                                                                       Măsura 07 – ,,Sprijin pentru minorități”                                                                                                                                           Beneficiarul proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                                                 Denumirea proiectului: Dotări pentru minorități în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA                                                                     Vizualizează: ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Lespezi