PROIECTE FINALIZATE PRIN SDL 2014-2020

Prin intermediul ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA s-au finanțat 30 de proiecte în valoare totală de 1.347.471,22 euro, reprezentând 99,9996% din alocarea totală a strategiei.

Până în prezent, din cele 30 de proiecte finanțate de GAL au fost finalizate următoarele:

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                             Beneficiarul proiectului: COMUNA CEPLENIȚA, JUDEȚUL IAȘI                                                                                 Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator în comuna Ceplenița, județul Iași                                       ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Ceplenița 

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                             Beneficiarul proiectului: COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                 Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator pentru comuna Todirești, județul Iași                               ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Todirești

Măsura 07 – ,,Sprijin pentru minorități”                                                                                                                                            Beneficiarul proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                      Denumirea proiectului: Dotări pentru minorități în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA                                        ANEXA 4 –  Prezentarea proiectului comunei Lespezi

Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                                                                        Beneficiarul proiectului: I.I. CIMBRU VLAD-ALEXANDRU                                                                                         Denumirea proiectului: Instalarea tânărului fermier I.I. Cimbru Vlad-Alexandru                                            ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Cimbru Vlad-Alexandru

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                  Denumirea proiectului: Dotare sediu primărie comuna Todirești, județul Iași, cu calculatoare                                                                                                                                                                                           ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Todirești 

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA VALEA SEACĂ, JUDEȚUL IAȘI                                                                            Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator pentru Serviciul de Gospodărie Comunală din comuna Valea Seacă, județul Iași                                                                                                                                              ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Valea Seacă 
 
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                  Denumirea proiectului: Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală al Comunei Vînători, județul Iași                                                                                                                                    ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Vînători
   
 
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA CEPLENIȚA, JUDEȚUL IAȘI                                                                                Denumirea proiectului: Achiziție accesorii pentru buldoexcavator MST 644, comuna Ceplenița, județul Iași                                                                                                                                                                          ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Ceplenița 
           
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                                                                        Beneficiara proiectului:  ROIBU V M IOANA I.I.                                                                                                         Denumirea proiectului:  Sprijin pentru exploatația Roibu V M Ioana I.I.                                                             ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarei Roibu Ioana 
                                                                                                                    
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                                                                        Beneficiarul proiectului:  EȘANU MARIUS I.I.                                                                                                             Denumirea proiectului:  Reînnoirea generațiilor de agricultori prin instalarea tânărului fermier Eșanu Marius ca șef al exploatației vegetale situate în comuna Ceplenița, județul Iași                                         ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Eșanu Marius 
                                                                                                                                       
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA VALEA SEACĂ, JUDEȚUL IAȘI                                                                            Denumirea proiectului: Achiziție sărăriță împrăștiere material antiderapant pentru Serviciul de Gospodărie Comunală din comuna Valea Seacă, județul Iași                                                                                ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Valea Seacă
                                                                                                                                                  
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                         Beneficiarul proiectului: COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                                                            Denumirea proiectului: Achiziție buldoexcavator  pentru comuna Hărmănești, județul Iași                          ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Hărmănești  
                                                                                                                         
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                                                                        Beneficiarul proiectului:  APOSTOL C. DUMITRU I.I.                                                                                                 Denumirea proiectului: Dezvoltarea exploatației agricole a debutantului fermier I.I. Apostol C. Dumitru din comuna Cotnari, sat Lupăria, județul Iași                                                                                              ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Apostol C. Dumitru 
                                                                                                                         
Măsura 01 – ,,Formare profesională și informare”                                                                                                                          Beneficiarul proiectului:  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ,,ION IONESCU DE LA BRAD”                                                                                                                                                          Denumirea proiectului: Dezvoltare durabilă prin acțiuni informative pe teritoriu GAL Siret-Moldova                                                                                                                                                                                                   ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului USAMV IAȘI 
 

Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                                                                        Beneficiarul proiectului: VIERU FĂNEL I.I.                                                                                                                  Denumirea proiectului: Sprijinirea tânărului fermier Vieru Fănel Întreprindere Individuală                        ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Vieru Fănel 

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”                                                           Beneficiarul proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                                                                       Denumirea proiectului: Dotare cu echipament IT – Comuna Lespezi, județul Iași                                             ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Lespezi