PROIECTE FINALIZATE PRIN SDL 2014-2020

Prin intermediul ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA s-au finanțat 30 de proiecte în valoare totală de 1.347.471,22 euro, reprezentând 99,9996% din alocarea totală a strategiei.

Până în prezent, din cele 30 de proiecte finanțate de GAL au fost finalizate următoarele:

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”        Beneficiarul proiectului: COMUNA CEPLENIȚA, JUDEȚUL IAȘI                                    Denumire: Achiziție buldoexcavator în comuna Ceplenița, județul Iași                                  ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Ceplenița

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”      Beneficiarul proiectului: COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                    Denumire: Achiziție buldoexcavator pentru comuna Todirești, județul Iași                 ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Todirești

Măsura 07 – ,,Sprijin pentru minorități”                                                                                 Beneficiarul  proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                          Denumire: Dotări pentru minorități în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA                         ANEXA 4 –  Prezentarea proiectului comunei Lespezi

Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                 Beneficiarul  proiectului: I.I. CIMBRU VLAD-ALEXANDRU                                                        Denumire: Instalarea tânărului fermier I.I. Cimbru Vlad-Alexandru                                        ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Cimbru Vlad-Alexandru

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”      Beneficiarul  proiectului: COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                        Denumire: Dotare sediu primărie comuna Todirești, județul Iași, cu calculatoare                 ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Todirești

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”       Beneficiarul  proiectului: COMUNA VALEA SEACĂ, JUDEȚUL IAȘI                                    Denumire: Achiziție buldoexcavator pentru Serviciul de Gospodărie  Comunală din comuna Valea Seacă, județul Iași                                                                                                        ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Valea Seacă 
 
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”   Beneficiarul proiectului: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEȚUL IAȘI                                                      Denumire: Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului de Gospodărire  Comunală al Comunei  Vînători, județul Iași                                                                                                         ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Vînători
   
 
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”    Beneficiarul proiectului: COMUNA CEPLENIȚA, JUDEȚUL IAȘI                                      Denumire: Achiziție accesorii pentru buldoexcavator MST 644, comuna Ceplenița, județul Iași                                                                                                                                            ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Ceplenița
           
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                         Beneficiara proiectului:  ROIBU V M IOANA I.I.                                                                            Denumire:  Sprijin pentru exploatația Roibu V M Ioana I.I.                                                          ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarei Roibu Ioana 
                                                                                                                    
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                              Beneficiarul proiectului:  EȘANU MARIUS I.I.                                                                                Denumire:  Reînnoirea generațiilor de agricultori prin instalarea tânărului fermier Eșanu Marius ca șef al exploatației vegetale situate în comuna Ceplenița, județul Iași      ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Eșanu Marius 
                                                                                                                                       
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”        Beneficiarul proiectului: COMUNA VALEA SEACĂ, JUDEȚUL IAȘI                                Denumire: Achiziție sărăriță împrăștiere material antiderapant pentru Serviciul de Gospodărie Comunală din comuna Valea Seacă, județul Iași                                                       ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Valea Seacă
                                                                                                                                                  
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”     Beneficiarul proiectului: COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI                                Denumire: Achiziție buldoexcavator  pentru comuna Hărmănești, județul Iași             ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Hărmănești 
                                                                                                                         
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                      Beneficiarul proiectului:  APOSTOL C. DUMITRU I.I.                                                                        Denumire: Dezvoltarea exploatației agricole a debutantului fermier I.I. Apostol C. Dumitru din comuna Cotnari, sat Lupăria, județul Iași                                                              ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Apostol C. Dumitru
                                                                                                                         
Măsura 01 – ,,Formare profesională și informare”                                                                         Beneficiarul proiectului:  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ,,ION IONESCU DE LA BRAD”                                                                                  Denumire: Dezvoltare durabilă prin acțiuni informative pe teritoriu GAL Siret-Moldova  ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului USAMV IAȘI
 
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                     Beneficiarul proiectului: VIERU FĂNEL I.I.                                                                            Denumire: Sprijinirea tânărului fermier Vieru Fănel Întreprindere Individuală                    ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Vieru Fănel 

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”  Beneficiarul proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                         Denumire: Dotare cu echipament IT – Comuna Lespezi, județul Iași                                         ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Lespezi

Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                                       Beneficiarul proiectului: POPOAEA ALEXANDRU I.I.                                                                    Denumire: Modernizare fermă legumicolă, sat Topile, comuna Valea Seacă, județul Iași  ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Popoaea Alexandru                                  
 
Măsura 02 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”                                                            Beneficiarul proiectului: BÎRÎIAC SORIN P.F.A.                                                                                Denumire: Modernizare fermă apicolă, sat Todirești, comuna Todirești, județul Iași       ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Bîrîiac Sorin                                  
 
Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”    Beneficiarul proiectului: COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI                                      Denumire: Achiziție echipament – răspânditor material antiderapant pentru comuna Cotnari, județul Iași                                                                                                                                   ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Cotnari                         

Măsura 05 – ,,Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural”                            Beneficiarul proiectului: DOLHĂSCU MIHAI-TEOFIL P.F.A.                                         Denumire: Înființare linie de producție de combustibil din biomasă în comuna Cotnari, județul Iași”                                                                                                                                            ANEXA 4 – Prezentarea proiectului beneficiarului Dolhăscu Mihai-Teofil

Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice”        Beneficiarul proiectului: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI                                              Denumire: Modernizare piață agroalimentară – comuna Lespezi, județul Iași            ANEXA 4 – Prezentarea proiectului comunei Lespezi