Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA a semnat și implementat în cadrul SM 19.1 proiectul ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA”. Conform graficului de activități implementarea proiectului a presupus realizarea a 2 activități principale: o activitate care a presupus animarea teritoriului și a doua activitate ce a constat în realizarea strategiei de dezvoltare locală.

Animarea teritoriului a reprezentat un proces social logic și funcțional, de întărire a comunității.

Procesul de animare a presupus realizarea următorilor pași:

  • evaluarea situației reale la nivelul întregii comunități: stabilirea obiectivelor pe care animatorul și comunitatea le vor stabili prin planul de dezvoltare a comunității;
  • ridicarea nivelului de conștientizare al comunității asupra problemelor cu care se confruntă;
  • organizarea de sesiuni de informare, dezbateri publice cu membrii comunității în cadrul cărora sunt informați asupra soluțiilor și resurselor existente pentru problemele existente;
  • sprijinirea membrilor comunității în pregătirea unui plan de acțiune.

În acest sens au fost realizate întâlniri la nivelul teritoriului în fiecare comună componentă: Comuna Ceplenița, Comuna Cotnari, Comuna Hărmănești, Comuna Lespezi, Comuna Todirești, Comuna Valea Seacă și Comuna Vânători.

În cadrul acestor întâlniri de animare au fost implicați actorii locali din fiecare comună, au fost distribuite materiale promoționale constând în mape, pliante, pixuri și bloc-notesuri și au fost completate chestionare. Chestionarele au reprezentant punctul de plecare în elaborarea strategiei de dezvoltare locală; cu ajutorul lor s-au obținut date referitoare la situația actuală a teritoriului și la direcțiile de dezvoltare strategică a acestuia.

Scopul animării a constat în evaluarea situației reale de la nivelul comunității precum și conștientizarea populației cu problemele cu care se confruntă în teritoriul G.A.L SIRET-MOLDOVA. De asemenea se au fost analizate atât nevoile și oportunitățile de dezvoltare, cât și mecanismul de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei.

Cele 3 întâlniri ale partenerilor au avut loc în comunele Cotnari, Lespezi și Valea Seacă, membre ale teritoriului G.A.L SIRET-MOLDOVA, selectate ca fiind cele mai reprezentative din punct de vedere al numărului de locuitori. Fiecare întâlnire a avut o misiune bine definită, în cadrul lor realizându-se activități de informare, acțiuni consultare și întrevederi cu grupurile de lucru tematice în vederea  colectării și structurării datelor privind teritoriul G.A.L SIRET-MOLDOVA, precum și analiza lor.

Acțiunea de informare a avut ca scop realizarea unui sistem tot mai deschis pentru participarea activă a operatorilor publici și privați și a cetățenilor, printr-un serviciu care difuzează informații și cunoștințe, oportunități și schimbări. Activitatea de informare a avut  o importanță fundamentală și a contribuit într-o manieră determinată la atingerea obiectivelor urmărite. În cadrul activității de informare populației locale cât și partenerilor le-au fost comunicate informații despre programul LEADER, rolul G.A.L-ului pe teritoriu, competențele și valorile acestuia, ideea de dezvoltare durabilă, strategii și instrumentele identificate. Această activitate a fost desfășurată în Comuna Cotnari cu participarea activă a populației de la nivelul întregului teritoriu.

Activitatea de consultare publică s-a desfășurat în Comuna Lespezi și au fost implicați actori locali de la nivelul întregului teritoriu al Grupului de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA. În cadrul activității de consultare publică au fost identificate elemente care ne-au ajutat să consolidăm scopurile și obiectivele strategice. Această activitate a fost necesară pentru găsirea celor mai potrivite direcții de dezvoltare care, odată implementate, vor schimba în mai bine viața locuitorilor din teritoriu.

Întâlnirea pe grupuri de lucru tematice a avut în vedere o implicare activă a actorilor locali în scopul dezvoltării teritoriului G.A.L SIRET-MOLDOVA. În cadrul întâlnirile tematice au fost făcute cunoscute măsurile ce urmează a fi încadrate în planul de finanțare

Grupul de lucru tematic a contribuit la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, prin identificarea problemelor și stabilirea priorităților. Prin intermediul acestor grupuri de lucru tematice s-a urmărit ca populația să conștientizeze importanța absorbției de fonduri europene pentru o dezvoltare economică solidă și durabilă.

Întregul proces de animare s-a adresat atât membrilor, cât și potențialilor beneficiari care doresc să acceseze fondurile europene oferite prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, LEADER.

În etapa de animare și elaborare a strategiei de dezvoltare locală a fost promovată egalitatea dintre bărbați și femei și a integrării de gen, discriminarea pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.