+

GAL SIRET - MOLDOVA

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
AXA LEADER
Submăsura 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare PNDR

+

GAL SIRET - MOLDOVA

Programul Operțional Capital Uman 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 5
”Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”
Proiect: ”PUNȚI PESTE 7 SATE”