Spunem DA Dezvoltării Rurale

Această strategie urmărește atât încurajarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și acțiunilor inovative, cât și consolidarea relațiilor sociale existente între actorii locali ai ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA.

Strategia de Dezvoltare Locală fixează direcțiile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse, acțiuni menite să rezolve în mare parte problemele cu care se confruntă comunele aflate în parteneriatul GAL SIRET-MOLDOVA: slaba dezvoltare economică a localităților cauzată în mare parte de inexistența investitorilor, scăderea populației cauzate de migrarea acesteia către zonele urbane sau în alte țări, îmbătrânirea populației, slaba dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate etc.

Pentru dezvoltarea zonei GAL SIRET-MOLDOVA este necesară valorificarea potențialului rural, natural și etno-cultural al zonei, acest lucru fiind posibil prin valorificarea domeniilor, precum agricultura, minorități, formare profesională, mediul social, non-agricol, turismul etc.

 

Ultimele noutăți

Proiect POCU 5.2 – ,,Punți peste 7 sate”

GAL SIRET-MOLDOVA, în asociere cu Primăria Comunei Cotnari, Școala Profesională „Ștefan cel Mare” Cotnari și Fundația Corona a transmis, în data de 28 august 2020, aplicația pentru Proiectul „Punți peste 7 sate”, cu o valoare de aproape 1.000.000 euro. Obiectivul...

citește mai mult

– ARMONII DE PRIMĂVARĂ –

Primăria Pașcani, în parteneriat cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, Casa Municipală de Cultură Pașcani, Asociația ApisMold Iași, G.A.L. Siret-Moldova și G.A.L. Codrii Pașcanilor organizează în data de 28 februarie 2020, în Municipiul Pașcani, TÂRGUL DE...

citește mai mult

Newsletter

GAL SIRET-MOLDOVA a depus Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, participând astfel, la sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală lansată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, axa...

citește mai mult

MĂSURA M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/16.04.2018. Anexa_1_Cerere-de-finantare-M2-Versiunea-03 actualizată Anexa_2_Plan_de_Afaceri (1) Anexa_3 - Model_Contract_de_finantare - Anexa_5_Fisa-masurii-M02-2B-track-change (3) Anexa_6_Studiu_potential Anexa_7...
Citește Mai Multe

MĂSURA M03 – Investiții pentru exploatații agricole

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M3 Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015...
Citește Mai Multe

MĂSURA M04 – Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/04.01.2018 Anexa_1_Cerere de finantare M04 - Decembrie 2017 Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_sM6.2 Anexa_3_Contract_de_Finantare Anexa 4 - Cerere_de_plata_si_Formulare_pentru_sM6.2_...
Citește Mai Multe

MĂSURA M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.3/26.09.2018.   Anexa 1 Cerere de finantare M05 - Vers.02 Anexa 2.1 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_ Anexa 2.2 STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa 2.3 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C...
Citește Mai Multe

MĂSURA M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice

Documente sesiunea nr.03, apel de selecție nr.01/30.04.2019 1. Anexa_1_Cerere de finantare M6 2. Anexa-2.1-Studiul_de_Fezabilitate 3. Anexa-2.2-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici 4 Anexa-3-Recomandari_analiza_cost-beneficiu 5....
Citește Mai Multe

MĂSURA M07 – Sprijin pentru minorități

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M7-II Anexa_1_cerere-de-finantare-M7-I-versiunea-2 Anexa_1_Cerere de finanțare M7 I Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Contract_de_Finantare...
Citește Mai Multe

MĂSURA M08 – Infrastructură socială

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/18.06.2018. Anexa_1_Cerere-de-finantareM8 vers Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu Justificativ Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Fisa masurii M08(6B)-track change...
Citește Mai Multe

Calendar apeluri de selecție

Calendar lansări apeluri de selecție 2017       Măsura Sesiunea Apelul Perioada de depunere Alocare indicativă sesiune(Euro) Măsura 06 - Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Sesiunea 1 Apel 1 August 2017  586,727.55  €...
Citește Mai Multe

Arhive