Spunem DA Dezvoltării Rurale

Această strategie urmărește atât încurajarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și acțiunilor inovative, cât și consolidarea relațiilor sociale existente între actorii locali ai ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA.

Strategia de Dezvoltare Locală fixează direcțiile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse, acțiuni menite să rezolve în mare parte problemele cu care se confruntă comunele aflate în parteneriatul GAL SIRET-MOLDOVA: slaba dezvoltare economică a localităților cauzată în mare parte de inexistența investitorilor, scăderea populației cauzate de migrarea acesteia către zonele urbane sau în alte țări, îmbătrânirea populației, slaba dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate etc.

Pentru dezvoltarea zonei GAL SIRET-MOLDOVA este necesară valorificarea potențialului rural, natural și etno-cultural al zonei, acest lucru fiind posibil prin valorificarea domeniilor, precum agricultura, minorități, formare profesională, mediul social, non-agricol, turismul etc.

 

Ultimele noutăți

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018 – reactualizat la data de 23.10.2018

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 23.10.2018 *Aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director GAL SIRET-MOLDOVA,  prin Hotărârea Nr. 33 din data de 23.10.2018 pentru măsurile din cadrul Strategiei de...

citește mai mult

Anunț prelungirea apelului de selecție nr.3 deschis inițial în perioada 26 septembrie – 26 octombrie 2018

Data publicării: 25.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție nr.3 până la data de 26.11.2018, deschis inițial în perioada 26.09.2018 – 26.10.2018  pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 5  –...

citește mai mult

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 12.10.2018

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 12.10.2018 *Aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director GAL SIRET-MOLDOVA, prin Hotărârea Nr.31 din data de 12.10.2018 pentru măsurile din cadrul Strategiei de...

citește mai mult

MĂSURA M01-Formare profesională și informare

Documente sesiunea nr.02, apel de selecție nr.01/26.10.2018. Anexa 1 - Cerere de finanțare Anexa 2 - Fișa-măsurii 01 actualizare iulie 2017 Anexa 3 - Acord de parteneriat Anexa 4- Model Contract de Finanțare Notă de îndrumare proiecte de servicii Anexa 5 - Formulare...
Citește Mai Multe

MĂSURA M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/16.04.2018. Anexa_1_Cerere-de-finantare-M2-Versiunea-03 actualizată Anexa_2_Plan_de_Afaceri (1) Anexa_3 - Model_Contract_de_finantare - Anexa_5_Fisa-masurii-M02-2B-track-change (3) Anexa_6_Studiu_potential Anexa_7...
Citește Mai Multe

MĂSURA M03 – Investiții pentru exploatații agricole

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M3 Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015...
Citește Mai Multe

MĂSURA M04 – Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/04.01.2018 Anexa_1_Cerere de finantare M04 - Decembrie 2017 Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_sM6.2 Anexa_3_Contract_de_Finantare Anexa 4 - Cerere_de_plata_si_Formulare_pentru_sM6.2_...
Citește Mai Multe

MĂSURA M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.3/26.09.2018.   Anexa 1 Cerere de finantare M05 - Vers.02 Anexa 2.1 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_ Anexa 2.2 STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa 2.3 STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C...
Citește Mai Multe

MĂSURA M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice

Documente sesiunea nr.02, apel de selecție nr.01/26.10.2018. 1. Anexa_1_Cerere de finantare M6 2. Anexa-2.1-Studiul_de_Fezabilitate 3. Anexa-2.2-Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici 4 Anexa-3-Recomandari_analiza_cost-beneficiu 5....
Citește Mai Multe

MĂSURA M07 – Sprijin pentru minorități

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M7-II Anexa_1_cerere-de-finantare-M7-I-versiunea-2 Anexa_1_Cerere de finanțare M7 I Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Contract_de_Finantare...
Citește Mai Multe

MĂSURA M08 – Infrastructură socială

Documente sesiunea 1, apel de selecție nr.2/18.06.2018. Anexa_1_Cerere-de-finantareM8 vers Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate Anexa_3_Memoriu Justificativ Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu Anexa_5_Fisa masurii M08(6B)-track change...
Citește Mai Multe

Arhive