Raportul de evaluare a implementării SDL GAL SIRET – MOLDOVA

Acest document reprezintă un raport de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul De Acțiune Locală Siret-Moldova. Evaluarea reprezintă o analiză, limitată în timp, sistematică, obiectivă, privind relevanța, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea SDL. Această evaluare ne va informa cu privire la ceea ce funcționează și ceea ce  nu funcționează, însă cu prioritate, ne  arată ce și, mai ales, cum  putem face pentru a îmbunătăți activitatea pe viitor, astfel încât să putem îndeplinim obiectivele strategiei.

Raport de evaluare a implementării SDL GAL SIRET – MOLDOVA