Calendar lansări apeluri de selecție 2017

     
Măsura Sesiunea Apelul Perioada de depunere Alocare indicativă sesiune(Euro)
Măsura 06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Sesiunea 1 Apel 1 August 2017  586,727.55  €
Măsuria M 01 – Formare profesională și informare Sesiunea 1 Apel 1 Septembrie 2017  13,929.81  €
Măsura 04 – Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi Sesiunea 1 Apel 1 Octombrie 2017  167,636.72  €
Măsura 05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Sesiunea 1 Apel 1 Octombrie 2017  167,636.72  €
Măsura 02 – Investiții pentru debutanți-fermieri Sesiunea 1 Apel 1 Noiembrie 2017  335,277.29  €
Măsura 03 – Investiții pentru exploatații agricole Sesiunea 1 Apel 1 Noiembrie 2017  50,285.37  €
Măsura 08 – Infrastructură socială Sesiunea 1 Apel 1 Decembrie-Ianuarie 2018  16,762.33  €
Măsura 07 – Sprijin pentru minorități Sesiunea 1 Apel 1 Decembrie-Ianuarie 2018  9,221.58  €
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.*Asociația Grupul de Acțiune Locală „Siret-Moldova” își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.