Grupul de Acțiune Locală, beneficiar al inițiativei LEADER, are sarcina de a elabora strategia de dezvoltare  locală și este responsabil de implementarea sa. GAL-ul este constituit de un ansamblu de parteneri publici și privați care elaborează și realizează împreună strategia care contribuie la dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA. În cadrul strategiei de dezvoltare locală a GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA se regăsesc mai multe activități, printre care primirea și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de selecți etc.

În ceea ce privește procedura de selecție a proiectelor depuse la GAL, aceasta va fi supusă unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă.

La nivelul GAL Siret Moldova va funcționa un Comitet de Selecție, format din membri GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL.

Comitetul de selecție al proiectelor poate fi alcătuit din minimum 7 membri ai parteneriatului.

Membrii Comitetului de Selecție vor fi aleși de către organele decizionale. Totodată, organismul decizional va modifica structura Comitetului de Selecție, dacă va considera că această modificare va genera o mai bună gestionare GAL.

În baza Hotărârii nr. 2 din 18.03.2016 membrii comitetului de selecție sunt următorii:

PARTENERI PUBLICI  42,86%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii
U.A.T. Comuna Todirești Membru titular  
U.A.T. Comuna Valea Seaca Membru titular  
U.A.T. Comuna Vânători Membru titular  
PARTENERI PRIVAŢI 42,86%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii
S.C. MĂRIUCA SERV S.R.L. Membru titular  
S.C. EX – RORT S.R.L. Membru titular  
S.C. TRIOVET S.R.L. Membru titular  
SOCIETATE CIVILĂ  14,28%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE RURALA „CEPLENITA” Membru titular  

Tabel cu componența Comitetului de Selecție

 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Astfel este necesar ca pentru fiecare membru titular să fie  prevăzuți membri supleanți, astfel:

PARTENERI PUBLICI  42,86%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii
U.A.T. Comuna Ceplenița Membru supleant  
U.A.T. Comuna Cotnari Membru supleant  
U.A.T. Comuna Lespezi Membru supleant  
PARTENERI PRIVAŢI  57,14%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii
BUTA LAURA P.F.A. Membru supleant  
S.C. INGERII ALBASTRI S.R.L. Membru supleant  
S.C. ACTIV SAT S.R.L. Membru supleant  
S.C. STEMFOR S.R.L. Membru supleant  
SOCIETATE CIVILĂ  0%
Partener Funcţia în C.S. Tip /Observaţii

Tabel cu membrii supleanți ai Comitetului de Selecție

 

Contestațiile rezultatelor comitetului de selecție a proiectelor vor fi evaluate de către o comisie de soluționare a contestațiilor, ce va fi  formată din 3 membri structurată astfel:

PARTENERI PUBLICI  33,33%
Partener Funcţia în C.S.C Tip /Observaţii
U.A.T. Comuna Hărmănești Membru  
PARTENERI PRIVAŢI 33,34%
Partener Funcţia în C.S.C Tip /Observaţii
BUZATU BOGDAN I.I. Membru  
SOCIETATE CIVILĂ 33,33%
Partener Funcţia în C.S.C Tip /Observaţii
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA Membru  

Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor

 

Comitetul de Selecție, precum și Comisia de Contestație în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin au următoarele atribuții:

  • de a respecta întocmai regulile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;
  • de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de Selecție și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;
  • adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;
  • se vor elabora decizii și vor fi adoptate de Comitetul de Selecție sau respectiv a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în cazul unei contestații.

Primirea proiectelor se va face de către Asociația GAL SIRET-MOLDOVA, iar selecția se va realiza prin Comitetul de Selecție din cadrul GAL, în baza procedurilor de evaluare și selectare a proiectelor.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.