Conferință de presă


         Conferință de presă 2017 


Asociația GAL SIRET-MOLDOVA a organizat în data de 23 iunie 2017, ora 12:00, la Cabana Căprioara din comuna Valea Seacă, Conferința de lansare a Strategiei de Dezvoltare Locală (2014-2020) a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA.                                                                                                                                                                                         Ședința a fost condusă de președintele asociației Ioan Lazăr – primar comuna Lespezi.                                                              După mesajul de deschidere prezentat în fața a celor peste 70 de persoane participante, fiind incluși primari din comunele componente GAL-ului, dar și agenți economici și reprezentanți ai societăților civile de pe teritoriu, cetățeni, a urmat prezentarea proiectului asociației pentru perioada 2014-2020. Spre final, cei prezenți au adresat întrebări și discuții într-un cadru informal.                                                                                                                                                                                  De precizat faptul că, GAL SIRET-MOLDOVA este un parteneriat format din 33 de actori publici și privați de pe teritoriul a 7 comune (Lespezi, Cotnari, Valea-Seacă, Vânători, Ceplenița, Todirești și Hărmănești, județul Iași) ce s-au reunit pentru a dezvolta microregiunea GAL într-o manieră specifică principiului european LEADER, bazându-se pe abordarea și promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare rurală, cu scopul de a reduce dezechilibrele economice și sociale și disparitățile dintre mediul urban și cel rural.                                                                                                                 Prin această asociație se pot accesa fonduri europene în cadrul celor opt măsuri de finanțare, cu o valoare totală a bugetului de 1.347.477,36 euro.                                                                                                                                                              

Vizualizează aici,   prezentarea din cadrul Conferinței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        


                               Conferință de presă 2019                       


         Asociația GAL SIRET-MOLDOVA a organizat vineri, 06 septembrie 2019, ora 10:00, la Hanul Andri Popa din comuna Valea Seacă, Conferința finală privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.                                         Evenimentul a cuprins prezentări și discuții legate de proiectele finanțate prin GAL SIRET-MOLDOVA în perioada 2014-2020, stadiul implementării acestora, planuri de viitor și direcții de acțiune.                                                                                   La conferință au participat membrii asociației, reprezentanți ai Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană Iași, reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Județeană Iași,  membrii Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală, beneficiarii proiectelor finanțate prin GAL, membrii presei locale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vizualizează aici, prezentarea din cadrul Conferinței.                                                                          

                                

            


                               Conferință de presă 2021             


Asociația GAL SIRET-MOLDOVA a organizat în data de 30 septembrie 2021, ora 12:00, la Căminul Cultural din sat Heci, comuna Lespezi, județul Iași, Conferința de presă – Stadiul implementării și oportunități de finanțare în cadrul proiectului Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.
Conferința de presă a fost organizată cu ocazia finalizării celui de al II-lea Contract de Finanțare care asigură continuitatea proiectului ,,Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, axa LEADER, sub-Măsura 19.4.

Conferința a fost condusă de domnul Barău Gheorghe – manager de proiect al Asociației GAL SIRET-MOLDOVA.

După mesajul de deschidere prezentat în fața celor 35 de persoane participante, fiind incluși primari din comunele componente GAL-ului, agenți economici și reprezentanți ai societăților civile din teritoriu, membri ai echipei de proiect, beneficiari ai proiectelor, reprezentanți CDRJ Iași, reprezentanți OJFIR NEAMȚ, a urmat prezentarea stadiului de implementare a proiectelor finanțate prin SDL, oportunități de finanțare, planuri de viitor și direcții de acțiune.
Totodată, au fost prezentate și celelalte proiecte aflate în implementare de către membrii echipei de proiect:
POCU 5.2 – ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”;
Sub-Măsura 19.3 – ,,QR4ALL”.

Spre final, cei prezenți au adresat întrebări și discuții într-un cadru informal.