Componența parteneriatului

ASOCIAȚIA GAL SIRET MOLDOVA reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agenții economici și reprezentanții societății civile din zonă, în cadrul căruia sunt reprezentate principalele domenii specifice de dezvoltare a zonei.

În contextul specific teritoriului pe care îl reprezintă, parteneriatul sus amintit  aduce o serie de avantaje precum: viziunea și abordarea unitară, consolidarea relațiilor deja existente în teritoriu și optimizarea unor fluxuri (de populație, de forță de muncă, de resurse, financiare, de cunoștințe etc) din cadrul acestuia, care să permită eliminarea disparităților teritoriale și dezvoltarea coerentă a zonei, consolidarea rolului acestui ansamblu teritorial la nivel regional și optimizarea relațiilor cu teritoriile învecinate.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA este format dintr-un număr de 33 parteneri structurați astfel:

Parteneriatul public privat Siret Moldova
Parteneri Publici 7 21,21%
Parteneri Privați 21 63,64%
Societate Civilă 5 15,15%
TOTAL 33 100%
Total civil + privat 26 78,79%

 

ASOCIAȚIA GAL SIRET-MOLDOVA îndeplinește criteriul de eligibilitate privind parteneriatul prin faptul că are în componență diverși actori publici și privați reprezentativi. Parteneriatul este  constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile, informație ce se regăsește în Componența parteneriatului – Anexa 3 la SDL. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici și sociali, precum și alți reprezentanți ai societății civile reprezintă minimum 51% din totalul partenerilor.

Partenerii privați implicați în cadrul GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA activează în diverse domenii precum construcții, servicii, comerț, agricultura, social etc.

Parteneriatul public – privat GAL SIRET-MOLDOVA are ca membri asociații și fundații care sprijină interesele minorităților (rușilor-lipoveni), tinerilor, femeilor și asociații care au ca obiectiv realizarea activităților de protecție a mediului.

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
1. Comuna Ceplenița Sat Ceplenița, Comuna Ceplenița, Județul Iași Administrație publică
2. Comuna Cotnari Sat Cotnari, Comuna Cotnari, Județul Iași Administrație publică
3. Comuna Hărmănești Sat Hărmănești, Comuna Hărmănești, Județul Iași Administrație publică
4. Comuna Lespezi Sat Lespezi, Comuna Lespezi, Județul Iași Administrație publică
5. Comuna Todirești Sat Todirești, Comuna Todirești, Județul Iași Administrație publică
6. Comuna Vânători Sat Vânători, Comuna Vânători, Județul Iași Administrație publică
7. Comuna Valea Seacă Sat Valea Seacă, Comuna Valea Seacă, Județul Iași Administrație publică