MĂSURA M01-Formare profesională și informare

Documente sesiunea nr.03, apel de selecție nr.02/17.06.2019 Ghidul Solicitantului Măsura M01 - Formare profesională și informare, Versiunea 2, aprilie 2019 - FINAL Fișa măsurii în format electronic ANEXE Anexa 1 – Cerere de finanțare Anexa 2 – Fișa-măsurii...