CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 12.10.2018

*Aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director GAL SIRET-MOLDOVA, prin Hotărârea Nr.31 din data de 12.10.2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura

Sesiunea

Apelul

Perioada sesiunii de depunere

Alocareindicativăsesiune (Euro)

Alocare totală

prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro)

Alocare totală prevăzută înstrategie (Euro)

M01- Formare profesională și informare

Sesiune 2

Apel 1

26.10.2018 – 26.11.2018

13.929,81

13929,81

13929,81

M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Sesiune 1

Apel 3

26.09.2018 – 26.10.2018

82.636,72

82.636,72

167.636,72

M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice

Sesiune 2

Apel 1

26.10.2018 – 26.11.2018

48.477,21

48.477,21

604.366,21

M08 Infrastructură socială

Sesiune 1 page1image1670624page1image2944400Apel 2

18.06.2018 – 18.09.2018

16.762,33

16.762,33

16.762,3

 

 

Măsura

page1image2939136

Perioadalansării

page1image2955488

Alocare totală prevăzută înstrategie (Euro)

Procent din alocareafinanciară a SDL

Numărproiecte selectate la GAL

Valoarea proiectelor selectate la GAL (euro)

M02 Investiții pentru debutanți-fermieri

Aprilie 2018 335.277,29

24,8%

8

320.000,00

M03 Investiții pentru exploatații agricole

Noiembrie 2017

50.285,00

3,73%

1

50.285,00

M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi

Ianuarie 2018

150.000,00

11,13%

3

150.00,00

M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Iunie 2018

167.636,72

12,44%

1

85.000,00

M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investițiifizice

Octombrie 2017

604.366,21

44,85%

7

555.889,00

M07 Sprijin pentru minorități

Octombrie 2017 9220,00

0,68%

1

9.220,00

 

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectateîn sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

 

Calendarul estimativ reactualizat 12.10.2018