Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, beneficiară a proiectului ”Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA” contract de Finanțare Subsecvent nr. 1C19401179011612411120/21.12.2016, vă informează că va desfășura activități de informare după cum urmează:

  • –  20 iunie 2018, în intervalul orar 08:00-10:00 în piața din satulCârjoaia, Comuna Cotnari.
  • –  22 iunie 2018, în intervalul orar 08:00-10:00 în piața din satulLespezi.Prezenta informare se realizează în conformitate cu Manualul deprocedură pentru implementarea Măsurii 19- Sub-Măsura 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Anunt animare

 

Comuna Cotnari

Comuna Lespezi