Asociația GAL SIRET-MOLDOVA a fost notificată cu privire la faptul că Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) depusă în cadrul sesiunii de selecție a SDL 2023-2027, a fost declarată eligibilă și selectată!

Strategia este una de tip multifond, deci va fi finanțată din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FSE+ (Fondul Social European Plus), valoarea fiind de 1.844.405 euro.

Până la sfârșitul anului, GAL va lansa apeluri de selecție, atât pentru solicitanții publici, cât și pentru cei privați.

Pe site-ul GAL vom posta informații cu privire la strategie, intervenții, calendarul de lansare a apelurilor și alte informații de interes local.

Multumim colegilor, partenerilor și colaboratorilor care ne-au sprijinit în organizarea și colectarea datelor pentru realizarea strategiei.