ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA anunță finalizarea procedurii de evaluare și selecție pentru proiectul depus în cadrul măsurii de finanțare M05 – ,,Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” (Sesiunea nr.2, Apel de selecție nr.1/ deschis în perioada 15.03.2024 – 15.04.2024/Fonduri FEADR) și publicarea Raportului de Selecție aferent măsurii.

Raportul de Selecție poate fi vizualizat aici: