Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA s-a sesizat cu privire la existența unei erori în Raportul de selecție nr. 1422/15.05.2024 pentru măsura M05 – „Diversificarea activităților non-agricole în mediul rural ”  aferent Sesiunii nr. 2, Apelului de selecție nr. 1.

Eroarea a apărut ca urmare a unei greșeli de tehnoredactare la întocmirea Raportului de selecție nr. 1422/15.05.2024, fiind înscrisă greșit valoarea publică (euro) aferentă proiectului eligibil și selectat „DOTAREA SOCIETĂȚII LUVIRO COMPANY SRL” al solicitantului LUVIRO COMPANY SRL, astfel: „26.972,74 euro” în loc de „26.972,73 euro”- valoarea corectă.

În consecință, Raportul de selecție nr. 1422/15.05.2024 se corectează după cum urmează: