Vă informăm că, pe pagina de internet a MADR, secțiunea Dezvoltare Rurală, LEADER 2014-2020 s-a publicat lista cu GAL-urile care vor primi noi fonduri pentru implementarea SDL.

Din totalul de 239 de GAL-uri, 146 au primit bonusare suplimentară pentru rezultatele obținute. Dintre acestea, facem parte și noi, GAL SIRET-MOLDOVA cu suma de 145,947.00 euro, bani ce vor putea fi accesați de întreprinzători privați, ONG-uri și autorități publice din teritoriul GAL.

Ne mândrim că munca noastră a fost apreciată de DGDR AM PNDR, fondurile alocate venind în sprijinul locuitorilor din teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA.
Pe viitor, vă vom informa cu privire la oportunitățile de finanțare și în continuare, SPUNEM DA DEZVOLTĂRII RURALE!