GAL SIRET-MOLDOVA a depus Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, participând astfel, la sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală lansată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, axa LEADER.

La sfârșitul anului 2016, în urma evaluării, SDL SIRET-MOLDOVA  a fost declarată eligibilă și finanțată.

Principalele obiective previzonate a fi atinse ca urmare a implementării SDL în teritoriul SIRET-MOLDOVA au fost:

  • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;
  • favorizarea competitivității agriculturii.

Alocarea financiară pentru cele opt măsuri de finanțare cuprinse în SDL a fost de 1.347.477,36 euro.

Ca urmare a activităților de animare și informare realizate de echipa GAL în teritoriul celor 7 comune componente (Lespezi, Cotnari, Valea Seacă, Vânători, Ceplenița, Todirești și Hărmănești, județul Iași) au fost depuse 34 de proiecte, în valoare totală de 1.465.214,00 euro. În urma evaluării proiectelor de către echipa GAL au fost selectate pentru finanțare 30 de proiecte, în valoare totală de 1.347.471,22 euro, reprezentând 99,9996% din alocarea totală a strategiei.

La momentul actual, în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au fost contractate 27 de proiecte din cele 30 selectate de GAL pentru finanțare, în valoare totală de 1.262.917,47 euro, reprezentând 93,724% din alocarea totală a strategiei. Menționăm faptul că, pentru celelalte proiecte, beneficiarii GAL SIRET-MOLDOVA au fost notificați ca fiind eligibili și vor semna contractele de finanțare în perioada următoare.

Viziunea Grupului de Acțiune Locală Siret-Moldova a fost și va continua să fie o organizație competitivă, capabilă să mobilizeze potențialul microregiunii Siret-Moldova și să gestioneze competent resursele disponibile în vederea susținerii și dezvoltării în mod echilibrat a comunităților locale din teritoriul său, pe baza parteneriatului dintre administrația publică locală, sectorul civil/social și mediul de afaceri, respectiv să contribuie decisiv la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din teritoriul GAL.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat și ,,SPUNEM DA DEZVOLTĂRII RURALE!”.

Vizualizează  aici, PROIECTELE FINANȚATE PRIN INTERMEDIUL ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA!