În baza Notificării nr. 201325/17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret-Moldova a beneficiat de suplimentarea alocării financiare a SDL cu următoarea valoare: 318.862,43 euro (246.857,11 euro valoare FEADR  și 72.005,32 euro valoare EURI).                                                                                                                                                                                                          
Evaluarea documentației transmisă de Asociația Grupul de Acțiune Locală Siret-Moldova privind propunerea de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ IAȘI și la nivel central în cadrul SLIN. Urmare a analizării documentației și în baza primirii Notificării nr. 201594/21.09.2022, propunerea de modificare a SDL a fost aprobată.

Astfel, valoarea totală a SDL GAL Siret-Moldova (FEADR și EURI) este de 2.149.069,68 euro, iar suma alocată de 318.862,43 euro a fost repartizată astfel:
– 183.015,46 euro din FEADR se alocă către sM 19.2, respectiv către măsura M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice;
– 63.841,65 euro din FEADR se alocă către sM 19.4 – Cheltuieli de funcționare și animare;
– 72.005,32 euro din EURI se alocă către sM 19.2, respectiv către măsura M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi.

Conform celor enumerate, vă aducem la cunoștință faptul că lansarea apelurilor de selecție aferente măsurilor M04, respectiv M06 se va realiza în decursul Trimestrului I, respectiv Trimestrul II Anul 2023.SPUNEM DA DEZVOLTĂRII RURALE!