În urma sesizării nr.120/27.02.2019 primită din partea OJFIR Neamț  cu privire la existența unei erori apărute în raportul de Selecție nr.460/21.02.2019, emis pentru măsura M01 – Formare profesională și informare, lansată în sesiunea nr.02, apelul de selecție nr.01, s-a impus modificarea Raportului de Selecție.

Eroarea constă în completarea în mod greșit la pagina 3, poziția 7 a denumirii membrului din Comitetului de Selecție al proiectelor.

Astfel, se impune următoarea modificare în Raportul de Selecție emis de GAL SIRET-MOLDOVA până la data prezentei:

 

Poziția din Raportul de Selecție

sus-menționat

Text existent Text rectificat prin prezenta erată
Membru GAL Asociația de dezvoltare rurală „CELENIȚA” Asociația de dezvoltare rurală „CEPLENIȚA

 

Menționăm faptul că prezenta erată nu modifică rezultatele procesului de evaluare și selecție, fiind eroare de formă.

Erată la Raportul de Selecție pentru măsura M01