Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 08.01.2024 – 16.02.2024 a apelului de selecție nr.2, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 4 – „Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr.2, Apel de Selecție nr.2/M4

Data lansării apelului de selecție: 08.01.2024                                                                               
Data limită de depunere a proiectelor:
16.02.2024       

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 12:00.

Termenul limită de primire a proiectelor: 16.02.2024, ora 11:00.

Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 4  – „Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi” sunt de 36.002,66 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 36.002,66 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei societăți start-up pentru derularea de activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare.

ATENȚIE! Fondurile alocate pentru măsura M4 provin din EURI (Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene).

Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2025, iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, termenul maxim de contractare este 30.06.2024. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare conformă în cadrul unei sesiuni de proiecte.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected],

adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași