Astazi, 23.02.2022, a avut loc întrunirea Comitetului de Selecție al Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA în vederea selectării proiectelor depuse în cadrul măsurii M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice (Sesiunea nr.4, Apel de selecție nr.1, deschis în perioada 05.10.2021-26.11.2021).

Selecția proiectelor depuse la nivelul GAL s-a realizat în conformitate cu prevederile ,,Procedurii de evaluare și selecție a GAL SIRET-MOLDOVA”. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și totodată, pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, au fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean Iași.

Menționăm faptul că, alocarea pe Sesiunea nr.4, Apel de selecție nr.1 aferentă măsurii M06 este de 248.900,00 euro, iar valoarea totală a celor 7 proiecte selectate pentru finanțare este de 248.675,24 euro.