Raport de selecție aferent Sesiunii nr.1, Apelul de selecție nr.2 / 2018 – Măsura M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi.

Raport de selectie aferent ape lului de selecție nr.02 – M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi