Asociația Grupul de Acțiune Locală  SIRET-MOLDOVA s-a autosesizat cu privire la existența unei erori apărute în raportul de Selecție nr.265/06.08.2018, emis pentru măsurile lansate în sesiunea nr.01, apelul de selecție nr.02.

Eroarea constă în completarea în mod greșit în pagina 3, rândul 6, coloana 9 – Solicitant a numelui solicitantei Roibu V.M. Ioana Întreprindere Individuală în următorul document:

–          Raporul de Selecție nr.265/06.08.2018 – pentru proiectele depuse în cadrul apelului de selecție nr. 02, aferent măsurii M02 – Investiții pentru debutanți – fermieri.

Astfel, se impune următoarea modificare în Raportul de Selecție emis de GAL SIRET-MOLDOVA până la data prezentei:

 

Poziția din Raportul de Selecție

sus-menționat

Text existent

Text rectificat prin prezenta erată

Solicitant

Roibu V.M. Ioana

Roibu V.M. Ioana I.I.

 

Menționăm faptul că prezenta erată nu modifică rezultatele procesului de evaluare și selecție, fiind eroare de formă.

 

Erată la Raportul de Selecție pentru măsura M02 – apel de selecție nr.02