Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, s-a autosesizat cu privire la existența unei erori apărute în Cererea de finanțare pentru Măsura M02- Investiții pentru debutanți-fermieri, din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SIRET-MOLDOVA.

Eroarea constă în:

Ø  Plasarea căsuței corespunzătoare punctului 2 (Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare/ a) Documente solicitate pentru terenul agricol), , pagina 8, litera „E” – LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURA 2, în lista de documente, pe coloana „Obligatoriu pentru toate proiectele” – la depunerea Cererii de Finanțare.

 

Drept urmare au fost efectuate următoarele modificări:

 

Capitol/pagina Text existent Text modificat conform prezentei erate
Ø  Litera „E”, punctul 2 – pag. 8 2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare

a) Documente solicitate pentru terenul agricol – obligatoriu pentru toate proiectele – la depunerea Cererilor de Finanțare

2. Documente proprietate/folosinta pentru exploataţia agricola, documente obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare

a) Documente solicitate pentru terenul agricol – obligatoriu , dacă proiectul impune– la depunerea Cererilor de Finanțare

 

Menționăm faptul ca apelul de selecție pentru depunerea Cererilor de Finațare  a fost prelungit până la data de 05.06.2018.

La completarea cererii de finanțare, se va avea în vedere:  Anexa_1_Cerere-de-finantare-M2-Versiunea-03 actualizată, publicată în data de 26.04.2018.

 

Erata privind modificarea Cererii de Finanțare M02

 

MĂSURA M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri