Președintele Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA , dl. Ciuciudău Gheorghiță, în temeiul prevederilor art. 23.3 din Statutul Asociației GAL SIRET-MOLDOVA și ale dispozițiilor OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ,

Ședința Adunării Generale a Membrilor fondatori, pentru ziua de 28.03.2024, începând cu ora 11:00, la Căminul Cultural din localitatea Hărmănești, comuna Hărmănești, județul Iași.