CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018 Reactualizat 30.05.2018

*APROBAT ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, NR. 02/30.05.2018 pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura

Sesiunea

Apelul

Perioada sesiunii de depunere

Alocareindicativăsesiune (Euro)

Alocare totală

prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro)

Alocare totală prevăzută înstrategie (Euro)

M02- Investiții pentru debutanți-fermieri

Sesiune 1

Apel 2

page1image3756336page1image3756752

16.04.2018- 05.06.2018

page1image892272

295.277,29

295.277,29

335.277,29

M03- Investiții pentru exploatații agricole

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 15.02.2018

50.285,37

50.285,37

50.285,37

M04-Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi

Sesiune 1

Apel 2

04.01.2018 – 19.03.2018

page1image894064

167.636,72

167.636,72

167.636,72

M05-Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Sesiune 1

Apel 2

18.06.2018 – 18.07.2018

page1image894960

82.636,72

page1image895184

82.636,72

167.636,72

M06-Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice

Sesiune 1

Apel 2

02.07.2018 – 02.08.2018

30.838,55

30.838,55

50.000,00

M07-Sprijin pentru minorități

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 15.01.2018

page1image801888

0.58

0.58

9.221,58

M08-Infrastructură socială

Sesiune 1

Apel 2

18.06.2018- 18.09.2018

page1image869760

16.762,33

16.762,33

16.762,33

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectateîn sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

Calendarul estimativ reactualizat 30.05.2018