CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018 

Reactualizat 30.05.2018 

*APROBAT ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, NR. 02/30.05.2018 

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020 

 Măsura  Sesiunea  Apelul  Perioada sesiunii de depunere  Alocare indicativă sesiune (Euro)  Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro)  Alocare totală prevăzută în strategie (Euro) 
M02- Investiții pentru debutanți-fermieri  Sesiune 1  Apel 2  16.04.2018- 05.06.2018  295.277,29  295.277,29  335.277,29 
M03- Investiții pentru exploatații agricole  Sesiune 1  Apel 1  28.11.2017 – 15.02.2018  50.285,37  50.285,37  50.285,37 
M04-Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi  Sesiune 1  Apel 2  04.01.2018 – 19.03.2018  167.636,72  167.636,72  167.636,72 
M05-Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural  Sesiune 1  Apel 2  18.06.2018 – 18.07.2018  82.636,72  82.636,72  167.636,72 
M06-Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice  Sesiune 1  Apel 2  02.07.2018 – 02.08.2018  30.838,55  30.838,55  50.000,00 
M07-Sprijin pentru minorități  Sesiune 1  Apel 1  28.11.2017 – 15.01.2018  0.58  0.58  9.221,58 
M08-Infrastructură socială  Sesiune 1  Apel 2  18.06.2018- 18.09.2018  16.762,33  16.762,33  16.762,33 

 

 *Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR. 

* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente. 

 

Calendarul estimativ reactualizat 30.05.2018