CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018

Reactualizat la data de 24.04.2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

 

Măsura

Sesiunea

Apelul

Perioada sesiunii de depunere

page1image5034048

Alocareindicativăsesiune (Euro)

Alocare totală

prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro)

Alocare totală prevăzută înstrategie (Euro)

M02 Investiții pentru debutanți-fermieri

Sesiune 1

page1image1641296

Apel 2

page1image1642752page1image1643168

16.04.2018- 05.06.2018

page1image2947536

295.277,29

295.277,29

335.277,29

M03 Investiții pentru exploatații agricole

Sesiune 1

page1image1648992

Apel 1

page1image1649824page1image1650240

28.11.2017 – 15.02.2018

50.285,37

50.285,37

50.285,37

M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

Sesiune 1

Apel 2

04.01.2018 – 19.03.2018

167.636,72

167.636,72

167.636,72

M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

page1image3717440

Sesiune 1

page1image3718064page1image3718480

Apel 2

05.05.2018 – 06.06.2018

82.636,72

82.636,72

167.636,72

M06 Dezvoltarea microregiunii GAL SiretMoldova prin mici investiții fizice

Sesiune 1

Apel 2

02.07.2018-02.08.2018

page1image2949104

30.838,55

30.838,55

586.727,55

M07 Sprijin pentru minorități

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 15.01.2018

page1image2998832

0.58

0.58

9.221,58

M08 Infrastructură socială

page1image1616128

Sesiune 1

page1image1635680page1image1636096

Apel 2

16.04.2018- 16.07.2018

16.762,33

16.762,33

16.762,33

 

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectateîn sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

Calendarul estimativ reactualizat 24.04.2018