CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANII 2017-2018

Reactualizat 12.01.2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura

Sesiunea

Apelul

Perioada sesiunii de depunere

Alocare indicativă sesiune (Euro)

Alocare totală

prevăzută a fi lansată în anul 2017 (Euro)

Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)

M02 Investiții pentru debutanți-fermieri

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 15.01.2018

335.277,29

335.277,29

335.277,29

M03 Investiții pentru exploatații agricole

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 30.01.2018

50.285,37

50.285,37

50.285,37

M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

Sesiune 1

Apel 2

04.01.2018 – 28.02.2018

167.636,72

167.636,72

167.636,72

M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

Sesiune 1

Apel 1

02.10.2017-15.11.2017

167.636,72

167.636,72

167.636,72

M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice

Sesiune 1

Apel 1

29.08.2017-29.09.2017

586.727,55

586.727,55

586.727,55

M07 Sprijin pentru minorități

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 15.01.2018

9.221,58

9.221,58

9.221,58

M08 Infrastructură socială

Sesiune 1

Apel 1

28.11.2017 – 30.01.2018

16.762,33

16.762,33

16.762,33

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

Calendarul estimativ reactualizat12.01.2018