CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A MĂSURILOR DIN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA PENTRU ANUL 2017

Măsura
Sesiunea
Apelul
Perioada sesiunii de depunere
Alocare indicativă sesiune (Euro)
Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (Euro)
Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M02 Investiții pentru debutanți-fermieri
Sesiune 1
Apel 1
01.11.2017 – 30.11.2017
335.277,29
335.277,29
335.277,29
M03 Investiții pentru exploatații agricole
Sesiune 1
Apel 1
01.11.2017 – 30.11.2017
50.285,37
50.285,37
50.285,37
M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi
Sesiune 1
Apel 1
18.09.2017 – 18.10.2017
167.636,72
167.636,72
167.636,72
M05 Diversificarea activităților non- agricole în mediu rural
Sesiune 1
Apel 1
18.09.2017 – 18.10.2017
167.636,72
167.636,72
167.636,72
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice
Sesiune 1
Apel 1
29.08.2017 – 29.09.2017
586.727,55
586.727,55
586.727,55
M07 Sprijin pentru minorități
Sesiune 1
Apel 1
29.09.2017 – 30.10.2017
9.221,58
9.221,58
9.221,58
M08 Infrastructură socială
Sesiune 1
Apel 1
29.09.2017 – 30.10.2017
16.762,33
16.762,33
16.762,33