Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție, deschis inițial în perioada 16 aprilie 2018 – 25 mai 2018 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2  – Investiții pentru debutanți – fermieri din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 2/M2

 

Data lansării apelului de selecție: 16.04.2018                                    

Data limită de depunere a proiectelor: 05.06.2018                                                               

 

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

 

Termenul limită de primire a proiectelor: 05.06.2018 ora 14:00

 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 2  – „Investiții pentru debutanți fermieri” sunt de 295.277,29 euro. 

Sprijinul pentru instalare este de 40.000 euro pentru o exploatațiile agricole cu dimensiunea cuprinsă între 8000 S.O. și 29.999 S.O, iar peste

aceasta dimensiune  sprijinul pentru instalare creste ajungând până la 50.000 dacă dimensiune  exploatației este cuprinsă  între 30.000 S.O. și 50.000 S.O

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% .

           

Beneficiari eligibili: 

  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la *art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv     pe termen    lung în ceea ce  privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. 

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.     

         Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School,    sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Anunt lung de prelungire apel de selecție nr.2 – măsura M2

Anunt scurt de prelungire apel de selecție nr.2 – măsura M2

MĂSURA M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri