Data publicării: 19.12.2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție deschis inițial în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie 2017  pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 2  – „Investiții pentru debutanți – fermieri” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M2

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                                                                                         

Data limită de depunere a proiectelor: 15.01.2018                                                                                  

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 15.01.2018 ora 14:00

Pentru această măsură pragul minim este de 40 de puncte

Fondurile disponibile pentru Măsura 2  – „Investiții pentru debutanți fermieri” sunt de 335.277,29 euro.

Sprijinul pentru instalare este de 40.000 euro pentru o exploatațiile agricole cu dimensiunea cuprinsă între 8000 S.O. și 29.999 S.O, iar peste aceasta dimensiune sprijinul pentru instalare creste ajungând până la 50.000 dacă dimensiune  exploatației este cuprinsă  între 30.000 S.O. și 50.000 S.O

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.

Beneficiari eligibili:

  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la *art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Anunt lung prelungire apel de selecție M2

Anunt scurt prelungire apel de selecție M2