Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 02 octombrie – 03 noiembrie 2017 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 5 „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M5

Data lansării apelului de selecție: 02.10.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 03.11.2017

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 03.11.2017, ora 14:00

Pentru această măsură pragul minim este de 40 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 5 „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” sunt de 167.636,72 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 85.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

  • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
  • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Beneficiari eligibili:

  • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Pagina masura

Anunt lung M5

Anunt scurt M5