Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție deschis inițial în perioada 02 octombrie – 03 noiembrie 2017 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 5  – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020 Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M5 Data lansării apelului de selecție: 02.10.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 15.11.2017                                                                              Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30. Termenul limită de primire a proiectelor: 15.11.2017, ora 14:00 Pentru această măsură pragul  minim este de 40 de puncte. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 85.000,00 euro.Fondurile disponibile pentru Măsura 5  – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” sunt de 167.636,72 euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:
  • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
  • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.
Beneficiari eligibili:
  • Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected]. adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași. Link pagina masura Anunt scurt M5 – varianta electronica Anunt lung M5 – varianta electronica