Data publicării: 23.11.2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 7  – „Sprijin pentru minorități” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M7

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                                                                                          Data limită de depunere a proiectelor: 28.12.2017 Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 28.12.2017 ora 14:00

Pentru această măsură pragul minim este 20 de puncte

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 9.221,58 euro.Fondurile disponibile pentru Măsura 7  – „Sprijin pentru minorități” sunt de 9.221,58 euro.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit (nu va depăși 200.000,00 euro) și de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit (nu va depăși 100.000,00 euro) .

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.

Beneficiari eligibili:

  • Beneficiari indirecți:Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.


Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Minoritățile din teritoriul GAL Siret-Moldova

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Anunt lung M7

Anunt scurt M7

Pentru mai multe detalii și informașii accesași pagina măsurii

MĂSURA M07 – Sprijin pentru minorități