Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 28 noiembrie 2017 – 28 decembrie 2017 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 8  – „Infrastructură socială” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020                                                                                                                                                                                           

Data publicării: 23.11.2017

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M8

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                                                                                     Data limită de depunere a proiectelor: 28.12.2017                                                             Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 28.12.2017, ora 14:00

Pentru această măsură pragul minim este 50 de puncte.

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 8 – „Infrastructură socială” sunt de 16.762,33 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 16.762,33 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri și 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit plicate de ONG-uri și care vizează infrastructura de toate tipurile din măsură.

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.  Aplicanții trebuie să fie acreditați ca furnizori de servicii sociale.

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106;

e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Anunt lung M8

Anunt scurt M8

Mai multe informații și documente necesare găsiți pe pagina măsurii:

MĂSURA M08 – Infrastructură socială