Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, beneficiară a proiectului ”Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA” contract de Finanțare Subsecvent nr. 1C19401179011612411120/21.12.2016, vă informează că va desfășura activități de informare după cum urmează: 

 

Informare privind activitățile de animare – septembrie 2018

Comuna Ceplenița

Comuna Cotnari

Comuna Hărmănești

Comuna Lespezi

Comuna Todirești

Comuna Valea Seacă

Comuna Vânători