Data publicării: 19.12.2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea apelului de selecție deschis inițial în perioada 28 noiembrie – 28 decembrie 2017 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 3 – „Investiții pentru exploatații agricole” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M3

Data lansării apelului de selecție: 28.11.2017                                                                                         

Data limită de depunere a proiectelor: 15.01.2018                                                                                  

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 15.01.2018, ora 14:00

Pentru această măsură pragul  minim este de 35 puncte.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 50.228,37 euro. Valoarea care va depăși valoarea maximă nerambursabilă va fi încadrată în buget ca și cheltuială neeligibilă.Fondurile disponibile pentru Măsura 3 „Investiții pentru exploatații agricole”  sunt de 50.228,37 euro.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin această măsură este de 30.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% și se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

  • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
  • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
  • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
  • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Beneficiari eligibili:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] , adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.

Anunt lung prelungire apel de selecție M3

Anunt scurt prelungire apel de selecție M3