NOTĂ prin care RAPORTUL DE SELECȚIE NR. 944/06.06.2022 pentru proiectele depuse pe Măsura 06- ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice”, devine RAPORT DE SELECȚIE FINAL (Sesiunea 4, Apel de selecție nr.2)

NOTĂ prin care RAPORTUL DE SELECȚIE NR. 944/06.06.2022 pentru proiectele depuse pe Măsura 06- ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice”, devine RAPORT DE SELECȚIE FINAL (Sesiunea 4, Apel de selecție nr.2)

Astăzi, 14.06.2022, GAL SIRET-MOLDOVA emite Nota prin care au fost descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicate proiectelor depuse în cadrul măsurii M06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” și prin...