Astăzi, 14.06.2022, GAL SIRET-MOLDOVA emite Nota prin care au fost descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicate proiectelor depuse în cadrul măsurii M06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” și prin care se certifică faptul că asupra Raportului de selecție nr. 944/06.06.2022 nu au intervenit modificări după parcurgerea perioadei de contestații, acesta devenind Raport de Selecție Final.