CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 03.09.2018

*Aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director GAL SIRET-MOLDOVA,  prin Hotărârea Nr.17  din data de 03.09.2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M01- Formare profesională și informare Sesiune 1 Apel 1 Noiembrie 2018 13929,81 13929,81 13929,81
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Sesiune 1 Apel 3    26.09.2018 – 26.10.2018 82.636,72 82.636,72 167.636,72
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Sesiune 1 Apel 2 Octombrie 2018 30.838,55 30.838,55 586.727,55
M08 Infrastructură socială Sesiune 1 Apel 2 18.06.2018-

18.09.2018

16.762,33 16.762,33 16.762,33

 

Măsura Perioada lansării Alocare totală prevăzută în strategie (Euro) Procent din alocarea financiară a SDL Număr proiecte selectate la GAL Valoarea proiectelor selectate la GAL (euro)
M02 Investiții pentru debutanți-fermieri Aprilie 2018 335.277,29 19,91% 8 320.000,00
M03 Investiții pentru exploatații agricole Noiembrie 2017 50.285,37 2,99% 1 50.285,00
M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi Ianuarie 2018 167.636,72 9,95% 3 150.00,00
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Iunie 2018 82.636,72 9,95% 1 85.000,00
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Octombrie 2017 586.727,55 34,84% 7 555.889,00
M07  Sprijin pentru minorități Octombrie 2017 9221,58 0,55% 1 9.220,00

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVAîși rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.        

* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

 

Calendarul estimativ reactualizat 03.09.2018