În data de 29 aprilie 2022, în cadrul proiectului de cooperare ,,QR4ALL” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul LEADER, sub-Măsura 19.3, s-a desfășurat la sediul Asociației GAL SIRET-MOLDOVA un workshop cu tema – Promovarea turistică prin social media.

Ne-am bucurat de prezența unui număr de 14 tineri din teritoriul GAL care s-au familiarizat cu noțiuni despre:
– promovarea turismului în zonă și a tradițiilor locale;
– conservarea și promovarea patrimoniului cultural și arhitectural;
– încurajarea și promovarea acțiunilor inovative;
– încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.

Împreună, am conturat trasee turistice care să unească obiective cu potențial turistic din teritoriul GAL. Unii dintre participanți și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini echipa GAL în realizarea traseelor turistice, drept urmare în perioada următoare vom organiza un traseu experimental, ocazie cu care vom identifica eventuale probleme și soluții, eficientizarea activității de amenajare și marcare a traseelor.

Mulțumim tinerilor și le spunem bun-venit în echipa GAL!