În baza publicării Anunțului de angajare Nr. 16/10.02.2023 și după expirarea termenului de înscriere a candidaților  (15.02.2023-22.02.2023, orele 12:00-16:00), la concursul pentru ocuparea postului vacant de Asistent manager în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET- MOLDOVA a fost înregistrat dosarul cu Nr. 28/21.02.2023, depus în data de 21.02.2023.

Urmare a evaluării dosarului candidatului în data de 23.02.2023 și a desfășurării  probei interviu în data de 24.02.2023, candidatul a obținut următoarele rezultate: