ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA anunță finalizarea procedurii de evaluare și selecție pentru proiectul depus în cadrul măsurii de finanțare M4 – ,,Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi” (Sesiunea nr.3, Apel de selecție nr.1/ deschis în perioada 15.03.2024 – 15.04.2024/Fonduri FEADR) și publicarea Raportului de Selecție aferent măsurii.

Raportul de Selecție poate fi vizualizat aici: