ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA anunță finalizarea procedurii de evaluare și selecție pentru proiectul depus în cadrul măsurii de finanțare M06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” (Sesiunea nr.5, Apel de selecție nr.2/ deschis în perioada 08.01.2024 – 01.03.2024/Fonduri FEADR) și publicarea Raportului de Selecție aferent măsurii.

Raportul de Selecție poate fi vizualizat aici: