GAL SIRET-MOLDOVA, în asociere cu Primăria Comunei Cotnari, Școala Profesională „Ștefan cel Mare” Cotnari și Fundația Corona a transmis, în data de 28 august 2020, aplicația pentru Proiectul „Punți peste 7 sate”, cu o valoare de aproape 1.000.000 euro.
Obiectivul principal al proiectului este Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași, prin implementarea de măsuri integrate.
La nivelul GAL vor fi dezvoltate și prestate o serie de servicii integrate (a căror necesitate este identificată prin SDL), după cum urmează:
A. Servicii sociale. Se vor adresa unui număr de 125 persoane adulte și 125 de copii si elevi aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială;
B. Servicii educaționale. Se vor adresa unui număr de 125 copii și elevi aflați în risc de sărăcie și excluziune socială;
C. Servicii de Acces și/sau menținere pe piața muncii – 125 persoane adulte;
D. Servicii de susținere a antreprenorialului. Se vor adresa unui număr de cel puțin 10 persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au abilități antreprenoriale și care doresc să își dezvolte propria afacere.
Mulțumim tuturor celor implicați în activitatea de colectare date și scrierea proiectului!
Mulțumim domnilor primari din comunele Cotnari, Hărmănești, Todirești, Valea Seacă, Lespezi și Vînători pentru susținere și promptitudinea cu care au răspuns solicitărilor noastre!