În urma unei sesiuni de depunere a proiectelor și a 7 apeluri de selecție organizate de către Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA pentru măsurile destinate beneficiarilor din mediul privat, au fost depuse 14 proiecte. Dintre acestea în urma efectuării procesului de evaluare de către echipa tehnică, toate au fost declarate eligibile. Pe de altă parte doar 12 proiecte s-au ales cu contracte de finanțare, deoarece pe măsura destinată tinerilor fermieri valoarea proiectelor depuse a fost peste cea a fondurilor disponibile pentru această măsură iar pentru proiectul depus în cadrul măsurii M05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural se va semna contractul în perioada imediat următoare.

Peste 500.000 euro este valoarea contractelor de finanțare semnate de către beneficiarii GAL SIRET-MOLDOVA cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est, Iași.

Din cei 520.285 de euro, valoarea publică a proiectelor depuse le sediul Gal Siret Moldova, 320.000 euro au ajuns la tinerii beneficiari ai proiectelor de investiții pentru achiziții de utilaje agricole și de solarii în scopul dezvoltării exploatațiilor agricole, pe măsura M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri; suma de 50.285 euro a mers către un proiect ce are ca scop dezvoltarea activităților agricole prin construirea unui cântar basculă și a unei platforme betonate prin măsura: M03 – Investiții pentru exploatații agricole, iar către măsura M04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi au mers 150.000 euro, pentru demararea unor activități în domeniul producției și al serviciilor.

Acțiunile echipei GAL SIRET-MOLDOVA nu s-au încheiat, în prezent este deschis un apel de selecție care se va încheia în data de 26 octombrie 2018 pentru măsura M05 și tot de la aceeași dată, se va redeschide sesiunea de depunere a proiectelor pentru măsurile M06 – Dezvoltarea microregiunii GAL SIRET-MOLDOVA prin mici investiții fizice destinată beneficiarilor publici și măsura M01 – Formare profesională și informare destinată atât entităților publice cât și celor private.