Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță publicarea unei ERATE la Cererea de Finanțare pentru măsura M2 – ,,Investiții pentru debutanți-fermieri”, aferent Sesiunii nr.2, Apelul de selecție nr.1, fonduri FEADR.
Conform Ghidului de implementare aferent submăsurii 19.2 – ,, Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Versiunea 06 aprobat în data de 26.05.2022, în acest caz, sesiunea de depunere se va prelungi cu cel puțin 10 zile calendaristice, termenul limită de primire a proiectelor fiind
06.11.2023, ora 12:00.
La completarea Cererii de Finanțare se va avea în vedere Cererea de Finanțare Versiunea 5 – Octombrie 2023 pentru măsura M2 – ,, Investiții pentru debutanți-fermieri”, aferentă Sesiunii nr.2, Apelul de Selecție nr.1, corectată în baza prezentei erate.