CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018, reactualizat la data de 23.10.2018

*Aprobat în cadrul ședinței Consiliului Director GAL SIRET-MOLDOVA,  prin Hotărârea Nr. 33 din data de 23.10.2018

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M01- Formare profesională și informare Sesiune 2 Apel 1   26.10.2018 –

26.11.2018

13.929,81 13929,81 13929,81
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Sesiune 1 Apel 3    26.09.2018 –

26.11.2018

82.636,72 82.636,72 167.636,72
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Sesiune 2 Apel 1   26.10.2018 –

26.11.2018

48.477,21 48.477,21 604.366,21
M08 Infrastructură socială Sesiune 1 Apel 2   18.06.2018 –

18.09.2018

16.762,33 16.762,33 16.762,33

 

Măsura

 

Perioada lansării Alocare totală prevăzută în strategie (Euro) Procent din alocarea financiară a SDL Număr proiecte selectate la GAL Valoarea proiectelor selectate la GAL (euro)
M02 Investiții pentru debutanți-fermieri Aprilie 2018 335.277,29 24,8% 8 320.000,00
M03 Investiții pentru exploatații agricole Noiembrie 2017 50.285,00 3,73% 1 50.285,00
M04 Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi Ianuarie 2018 150.000,00 11,13% 3 150.00,00
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Iunie 2018 167.636,72 12,44% 1 85.000,00
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Octombrie 2017 604.366,21 44,85% 7 555.889,00
M07  Sprijin pentru minorități Octombrie 2017 9220,00 0,68% 1 9.220,00

*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR. Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.

Calendarul estimativ reactualizat 23.10.2018