Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță prelungirea până la data de 26.11.2021 a Apelului de selecție nr.1, Sesiunea nr.4, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020. Apelul a fost deschis inițial pentru perioada 05.10.2021-05.11.2021.

Sesiunea nr. 4, Apelul de Selecție nr. 1/M6
Data lansării apelului de selecție: 05.10.2021                                                                        
Data limită de depunere a proiectelor: 26.11.2021                                                                                  
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.
Termenul limită de primire a proiectelor: 26.11.2021, ora 14:00.
Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 6 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” sunt de 248.900,00 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 248.900,00 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:
– 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:
– comunele și asociațiilor acestora, conform legislației naționale în vigoare.


Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro,
adresa: Centrul After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.