Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 08.01.2024 – 16.02.2024 a apelului de selecție nr.2, sesiunea nr.5, pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Sesiunea nr.5, Apel de Selecție nr.2/M06

Data lansării apelului de selecție: 08.01.2024                                                                        
Data limită de depunere a proiectelor: 16.02.2024                                                                                  
Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 12:00.

Termenul limită de primire a proiectelor: 16.02.2024, ora 11:00.

Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Fondurile disponibile pentru Măsura 6 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” sunt de 53.299,61 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 53.299,61 euro.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Beneficiari eligibili:

  • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare.

ATENȚIE! FONDURILE ALOCATE PENTRU MĂSURA DE FINANȚARE M06  PROVIN DIN FEADR.

ATENȚIE! TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR ESTE 31.12.2025.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected]

adresa: Centrul After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.